Stamboom van de familie Rosielle

Inhoud

Meteen naar de stamboom.
English version of the Family Tree
Wie vind ik in deze stamboom?
Waar komen de gegevens in de stamboom vandaan?
Hoe betrouwbaar zijn de gegevens in de stamboom?
Waar komt de familie Rosielle oorspronkelijk vandaan?
Kan ik meer informatie krijgen over een bepaalde persoon uit de stamboom?
Ik heb aanvullende gegevens voor de stamboom. Waar kan ik die melden?
Ik zie onjuistheden in de stamboom. Waar kan ik die melden?
Zijn er websites van, over of door Rosielle's?
Over de familie-ontmoetingsdagen in 1997, 2000 en 2004
Mutaties in de stamboom

Wie vind ik in deze stamboom?

Dit is de stamboom van de familie Rosielle. Er zijn veel verschillende soorten van stambomen. U heeft vast wel eens een schema gezien met alle voorouders van één persoon (kwartierstaat) of alle afstammelingen van één persoon (parenteel). Wij hebben de stamboom opgezet rond de familienaam. We willen hier de gegevens presenteren van iedereen die geboren is met de achternaam Rosielle, hun partners en hun kinderen. Van de partners leggen we ook de personalia vast van hun ouders en eventuele andere huwelijken. Kinderen die op latere leeftijd de naam Rosielle krijgen, bv. door erkenning van de kinderen bij het huwelijk van de ouders, zijn ook in de stamboom opgenomen.
Hoewel we ook over een aantal gegevens beschikken van kinderen waarvan geen van beide ouders Rosielle heette, broers en zusters van een partner, grootouders van een partner en nog meer, zult u deze niet in deze stamboom vinden.

Terug naar inhoud.

Waar komen de gegevens in de stamboom vandaan?

Deze stamboomgegevens zijn overwegend het resultaat van eigen onderzoek. Na een middagje gemeente archief in Amsterdam en later nog een keer in het rijksarchief in Den Haag beschikten we over vele kopien van geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes, gezinskaarten, krantenknipsels etc. Eigenlijk waren we op dat moment slechts ge´nteresseerd in de rechte lijn naar mijn voorouders en alle zijtakken waren toen minder interessant. Het echte onderzoek startte in 1997 nadat ik een mailtje had gekregen van een Rosielle in Iowa (USA). Hij had mijn e-mail adres gevonden op internet vroeg zich af of wij familie waren. Dat bleek zo te zijn. Wij hebben het onderzoek toen voortgezet in het provinciaal archief te Haarlem. Alles wat wij konden vinden over Rosielle en spellingsvarianten hebben we stomweg overgenomen en later geanalyseerd.

Dit onderzoek is aangevuld met resultaten van een enquette. In diverse telefoongidsen hebben we gezocht naar mensen met de naam Rosielle. Naar alle gevonden adressen hebben we een brief gestuurd met een enquette-formulier en retour-enveloppe. Op die manier hebben wij heel veel gegevens ontvangen. Omdat door verschillende personen dezelfde gegevens verstrekt werden, is de betrouwbaarheid van de gegevens redelijk. Vooral daar waar het overeenstemde met gegevens die we in een van de archieven gevonden hadden. Uit de analyse ontstonden allerlei kleine takjes. Veel van die kleine takjes konden weer bijeen gevoegd worden tot een grotere tak en uiteindelijk bleek iedereen met de achternaam Rosielle af te stammen van dezelfde voorouder.

Toeval of niet, wij zijn in die tijd ook benaderd door de familie Lestrade uit Haarlem. Deze familie is lid van de vereniging Vrienden van Auvergne. De vereniging houdt zich bezig met onderzoek naar stambomen van Nederlandse families die van oorsprong uit de Auvergne en het district Lot komen. Ook zij hebben ons van een aantal gegevens voorzien. Met name hebben we van hen een grote hoeveelheid gezinskaarten gekregen waardoor ook latere gegevens goed te verifiëren waren. De familie Lestrade heeft een grote hoeveelheid stambomen, waaronder de stamboom van Rosielle, gepubliceerd in hun uitgave: "Ketellappers, koperslagers en parapluverkopers uit Auvergne in Nederland" door P.J. Lestrade en T. Lestrade-Aarts, derde uitgave 1998.

Daarna is er af en toe op internet gespeurd naar nieuwe gegevens. Gegevens die we op internet vinden worden altijd zeer argwanend bekeken. Niet alles wat je leest is juist. En dan word je niet eens met opzet voor de gek gehouden, maar is er sprake van een simpele tikfout. Alle gegevens, dus ook die van internet, worden altijd geverifieerd en pas opgenomen als er voldoende zekerheid bestaat dat de gegevens juist zijn. Daarom vragen we ook overtuigend "bewijs" als u aanvullingen of wijzigingen voor de stamboom wilt melden.

Terug naar inhoud.

Hoe betrouwbaar zijn de gegevens in de stamboom?

De meeste gegevens in deze stamboom zijn zeer betrouwbaar. Omdat de meeste gegevens van voor 1940 afkomstig zijn van een geboorte-, huwelijks- of overlijdensaktes of van gezinskaarten, mogen we er vanuitgaan deze gegevens juist zijn. Ook na 1940 zijn de verkregen gegevens vaak bevestigd door krantenknipsels (familieberichten), geboortekaartjes, trouw- en rouwkaarten, bidprentjes. Ook deze gegevens zijn goed betrouwbaar. Daar waar er twijfels bestaan over de juistheid van de gegevens zijn zij niet opgenomen op deze site of zijn zij voorzien van een toevoeging waaruit die twijfel blijkt.
Het is even oppassen geblazen bij de geboortedatums van personen uit de 19e eeuw. In een aantal gevallen staat de datum van geboorte-aangifte vermeld als geboortedatum. Dit staat dan netjes bij de geboortedatum vermeld.

Terug naar inhoud.

Waar komt de familie Rosielle oorspronkelijk vandaan?

Vermoedelijk sprak hij zijn naam uit als 'roesillee', want in de oude akten vind je soms een streepje op de laatste e. Op de overlijdensakte van de vroegste Rosielle die we hebben gevonden staat de naam gespeld als Roussille. Deze spelling lijkt veel op Roussilhe en deze naam nog steeds voor in Frankrijk.
Veel weten we niet van Jean, de vroegste Rosielle. We weten dat hij rond 1760 geboren is in het Franse plaatsje Teyssieu in het departement Lot. Van beroep was hij messenslijper en hij trouwde in 1795 in Amsterdam met Catharina Labouye.
Dan rijst natuurlijk onmiddelijk de vraag waarom deze voorvader naar Nederland is gekomen. In de familie gingen allerlei verhalen gaan hierover de ronde. Precies zullen we het nooit weten of er moeten uit de Franse archieven bijzondere details naar voren komen. Maar het ene verhaal is zeker aannemelijker dan het andere.

Zo is er het Hugenoten verhaal (Jean zou in Frankrijk om zijn geloof vervolgd zijn en daarom naar Nederland gevlucht). Dit is het meest onwaarschijnlijke verhaal. Op de eerste plaats vond de vlucht van Franse Hugenoten naar Nederland plaats rond 1700. Dat is dus een hele eeuw eerder dan dat Jean kwam. Verder was Jean katholiek en heeft hij ook zijn kinderen katholiek laten dopen in de Frans katholieke kerk. Als gevlucht protestant zou hij hier nooit de katholieke kerk gezocht hebben. In Nederland was er in die tijd volop ruimte voor de protestantse godsdienstbeleving. Pas vanaf de 3e generatie die in Nederland woont vinden we de eerste gemengde huwelijken: katholieke Rosielles die trouwen met protestantse (vaak Nederduits hervormde) vrouwen.

Het volgende verhaal is, dat Jean met de legers van Napoleon naar Nederland is gekomen. Dit verhaal kan een kern van waarheid bevatten. Nadat de Franse Revolutie in 1789 begonnen was, wilden de Fransen hun macht uitbreiden en de ideeën van de Franse revolutie (vrijheid, gelijkheid, broederschap) overal in Europa invoeren. In 1794 zijn de Fransen de Nederlandse Republiek binnengevallen en in 1795 hadden ze hele land bezet. Napoleon kwam echter pas in 1804 als keizer aan de macht. Toen woonde en werkte Jean al lang en breed in Amsterdam. Maar goed, het zou kunnen dat hij tussen die legers uit 1794 gezeten heeft. Al moet hij dan wel razendsnel getrouwd zijn, want hij trouwde in het jaar dat de Fransen heel Nederland bezetten. Ook niet erg waarschijnlijk dus.

Het meest waarschijnlijke verhaal hebben we gehoord van een vereniging die "Vrienden van Auvergne" heet. Die vereniging zoekt stambomen uit van Nederlandse families die van oorsprong uit de Auvergne en het district Lot komen. En onze Jean kwam uit Lot.
Bij onderzoek vond men in de Franse archieven een lijst van personen die tussen 1796 en 1806 een "laissez-passer", een soort paspoort voor Nederland of België hadden aangevraagd. Naar aanleiding van die lijst heeft men verder onderzoek gedaan. Zo ontdekte men dat mensen uit die zeer arme streek in grote getale zijn vertrokken naar elders o.a. naar Nederland om zo de kost te verdienen voor hun gezinnen.
Het waren vooral dagloners en kleine grondbezitters die vertrokken, maar later ook jongemannen die zo de dienstplicht wilden ontlopen (Frankrijk voerde tenslotte de ene oorlog na de andere in die tijd). Ze werkten vooral als koperslagers, messenslijpers en paraplumakers in den vreemde. Als ze dan genoeg geld verdiend hadden, keerden de meesten weer terug naar huis, maar een deel bleef, waaronder onze Jean.

In elke familie hoor je wel dat de familie oorspronkelijk van adelijke afkomst is. Zo ook in de familie Rosielle. Het meest gedetailleerde verhaal is het volgende.
Een van de voorvaderen zou een graaf zijn die in de Frans-Spaanse grenstreek woonde in het kasteel Rosielle. De graaf had twee zonen. Eén van de zonen, Graaf Pieter Lodewijk, trouwde met een boerenmeisje uit het dorp Maria de Laborte. Het was natuurlijk uit den boze dat iemand van adel met een boerenmeisje trouwde, dus werd hij onterfd. Later zouden beide zonen naar Nederland vertrokken zijn, waarbij in één zich in het zuiden van Nederland heeft gevestigd en de ander in de omgeving van Amsterdam. De zoon die zich in Amsterdam vestigde, zou de overgrootvader zijn van iemand die mij hier in 2006 over schreef.
Als je er even over nadenkt, dan kan het verhaal van de Graaf haast niet waar zijn. Zelfs de overgrootvader van iemand die in 2006 zeer oud was, moet ergens na 1810 geboren zijn. Rond de Franse Revolutie (1792) is in Frankrijk de complete adel uitgemoord. De edelen die het vege lijf wisten te redden, kregen dat voor elkaar door anoniem op te gaan in de burgerij en niet door in een kasteel te blijven wonen. Het plaatsje Maria de Laborte is onvindbaar, maar "Laborte" lijkt wel erg op Labouye en dat is de naam van de vrouw van de eerste Rosielle die in Nederland is komen wonen. Het plaatsje waar die eerste Rosielle vandaan kwam ligt trouwens vrij ver in het zuiden van Frankrijk en dus ook niet al te ver van Spanje. In het verhaal van de Graaf zitten dus wel een aantal dingen die erg lijken op de geschiedenis zoals die uit onze stamboom blijkt.

Jean is in 1795 in Amsterdam getrouwd. Noch hijzelf, noch zijn vrouw konden schrijven. Ik stel mij zo voor dat hij voor de ondertrouwakte zijn naam heeft genoemd aan de ambtenaar van de burgelijke stand en dat deze toen de naam heeft geschreven zoals hij dacht dat dat moest. Er kon niet gecontroleerd worden of de naam goed geschreven was. Misschien aan de hand van reispapieren, maar die waren dan waarschijnlijk niet meer goed leesbaar. Op zijn overlijdensakte staat de naam gespeld als Roussilhe. Het gaat om dezelfde persoon. Daar bestaat voor mij geen twijfel over. Maar de overlijdensakte is mede-ondertekend door een getuige met een Franse achternaam. Deze persoon kon wel schrijven en de spelling van de naam verifiëren. Ik ga er daarom vanuit dat dit de juiste spelling is.

Na het huwelijk van Jean was het een kwestie van voortplanten. Omdat in de 19e eeuw veel grote gezinnen bestonden, is de uitbreiding van de stamboom toen erg snel gegaan.

De naam Roussilhe komt overigens nog vrij veel voor in het zuiden van Frankrijk.

Terug naar inhoud.

Kan ik meer informatie krijgen over een bepaalde persoon uit de stamboom?

Vragen staat vrij. Stuur een mailtje aan stamboom@rosielle.nl en stel uw vraag. Realiseert u zich wel dat bijna alle informatie waarover we beschikken te vinden is op deze website. De kans dat we de vraag naar uw tevredenheid kunnen beantwoorden is daarom klein. Maar als het gaat om gegevens van kinderen waarvan geen van beide ouders Rosielle heette, broers en zusters van een partner, grootouders van een partner etc., maakt u kleine kans dat wij gegevens kunnen verstrekken die niet op de website te vinden zijn.

Terug naar inhoud.

Ik heb aanvullende gegevens voor de stamboom. Waar kan ik die melden?

Wilt u de aanvullingen sturen aan stamboom@rosielle.nl? Vermeld daarbij zo uitgebreid mogelijk over de aanvulling. Vertel ook hoe u aan deze informatie bent gekomen. Als het kan stuur dan een kopie mee van een document waar de onjuistheid uit blijkt. Zo een document kan een geboorte-akte, huwelijksakte, overlijdens-akte, trouwboekje of paspoort zijn, maar ook een geboortekaartje, bidprentje of krantenbericht.

Terug naar inhoud.

Ik zie onjuistheden in de stamboom. Waar kan ik die melden?

Wilt u de opmerkingen sturen aan stamboom@rosielle.nl? Vermeld daarbij zo uitgebreid mogelijk wat er volgens u onjuist is. Vertel ook waarom u er zo zeker van bent dat de stamboom een fout bevat. Als het kan stuur dan een kopie mee van een document waar de onjuistheid uit blijkt. Zo een document kan een geboorte-akte, huwelijksakte, overlijdens-akte, trouwboekje of paspoort zijn, maar ook een geboortekaartje, bidprentje of krantenbericht.

Terug naar inhoud.

Zijn er websites van, over of door Rosielle's?

Jazeker, dat zijn er best wel een paar. Neem eens een kijkje op een van deze sites.
Stamboom Ten Klei
Hier raakt de stamboom tussen Rosielle en Ten Klei door het huwelijk tussen Antoinette Rosielle en Barend Hoffmans
Stamboom Heijneman
Hier raakt de stamboom tussen Rosielle en Heijneman door het huwelijk tussen Maria Catherina Elisabeth Rosielle en Hendrik Petrus Paulus Heijneman
Stamboom Bödeker
Hier raakt de stamboom tussen Rosielle en Bödeker door het huwelijk tussen Hendricus Petrus Paulus Rosielle en Maria Elisabeth Mortel
Stamboom Gigengack
Hier raakt de stamboom tussen Rosielle en Gigengack door het huwelijk tussen Frederika Hendrika Rosielle en Albert Bernardus Alexander Passelima
Stambomen Seesink en Van der Pluijm
Hier raakt de stamboom tussen Rosielle en Van der Pluijm.
Stamboom Repko
Hier raakt de stamboom tussen Rosielle en Repko door een huwelijk tussen Hermannus Karel Boelen en Christina Elisabeth Rosielle.
Stamboom De Boer
Hier schampen de stambomen van Rosielle en De Boer elkaar.
Stamboom Korteweg
Hier raakt de stamboom tussen Rosielle en Korteweg door het huwelijk tussen Hubertus Antonius Rosielle en Maria Jeanette Korteweg.
Stamboom De Roo
Hier raakt de stamboom tussen Rosielle en De Roo. Hoewel Geertruida HendrikaSusanna de Roo in de stamboom genoemd wordt, is haar plaats in de stamboom (nog) niet bekend.
Stamboom Palthe
Hier raakt de stamboom tussen Rosielle en Palthe.
Cor Rosielle
De website van Cor Rosielle (1955) bevat zijn persoonlijke favorites.
Marcel Rosielle
De website van Marcel Rosielle (1967).

Terug naar inhoud.

Over de familie-ontmoetingsdagen in 1997 en 2000

Op 21 juni 1997 zijn een groot aantal Rosielle's bij elkaar gekomen in Amersfoort. Veel van de aanwezigen hadden de anderen nooit eerder gezien. Onderstaande foto is op die dag gemaakt en iedereen op deze foto is geboren met de naam Rosielle. Klik op de foto voor een groter exemplaar (ca. 200 kB)


In Australië is in 2000 ook een ontmoetingsdag georganiseerd. De foto bevat mensen die geboren zijn met de naam Rosielle en ook hun partners en kinderen. Klik op de foto voor een groter exemplaar (ca. 70 kB)


In Australië is in 2004 opnieuw een ontmoetingsdag georganiseerd. Het was die dag voor Australische begrippen koud, slechts 13oC. De foto bevat mensen die geboren zijn met de naam Rosielle en ook hun partners en kinderen. Klik op de foto voor een groter exemplaar (ca. 220 kB)


En toen vonden we nog een foto van een ontmoetingsdag in Australië uit 1976.

Terug naar inhoud.

Mutaties in de stamboom

Hieronder een overzicht van de wijzigingen die na 2003 op deze site zijn aangebracht.

datum wijzigingwijziging
28-12-2007Gegevens omtrent het huwelijk van Erik Hofsteden (met dank aan Kailey Hofsteden).
Wijziging achternaam Julian Martien Rosielle (2003).
Overlijden Peter Eric Rosielle (1948)
Overlijden Carolus Bernardus Rosielle (1922)
Overlijden Sharon Lynette Rosielle (1969)
Gegevens over Carolus Bernardus Palte (1903) (met dank aan Ric van Wulfften Palthe)
Herinneringen hoe het Henry Carel Rosielle (1906) verging toen hij in 1950 naar Australië vertrok.
Links naar andere Rosielle's bijgewerkt.
28-09-2006Gegevens van het gezin van Carolina Geertruida (1934). Met dank aan Scarlett van Houten
25-04-2006Geboorte- en overlijdensdatum Co van der Renst.
Toevoeging van het verhaal van de adelijke familie.
02-04-2006Voornaam Taeko van der Veen in correcte spelling.
11-02-2006Link naar website van Loes Rosielle verwijderd.
11-02-2006Link naar website van Tara Rosielle en Robin Verhaaf toegevoegd.
11-02-2006Gegevens bijgewerkt van Tara Rosielle en Robin Verhaaf.
02-02-2006foto toegevoegd van familie-ontmoetingsdag in 1976 in Perth.
02-02-2006Geboorteplaats Doris Miranda en opmerking over haar geboortedag toegevoegd.
01-02-2006Gegevens huwelijk van Tara Rosielle en haar partner, Robin Verhaaf toegevoegd.
26-01-2006Geboortejaar Dorisnbsp;Miranda aangepast.
12-12-2005Link naar stamboom Palthe.
08-11-2005Gegevens van Nico Siraa (1948), echtgenotes en kinderen. Met dank aan zijn dochter Diana Siraa.
07-11-2005Foto's Petronella Rosielle (1916) met dochters Nel en Greet, Petronella Hogen (1936) en Magaretha Jacoba (1936) met echtgenoot en kinderen. Met dan aan Henk Wong, kleinzoon van Petronella Rosielle.
02-11-2005Gegevens over Martina Christina Palte verbeterd en aangevuld (met dank aan Ric van Wulfften Palthe).
16-10-2005Gegevens over Karin Rosielle en haar gezin toegevoegd.
01-09-2005Overlijdensdatum Mien Miedema.
25-08-2005In de groepsfoto van 1997 is nu de naam bekend van Hendrikus Bernardus Rosielle (met dank aan Marcel Rosielle).
25-08-2005In de groepsfoto van 1997 is nu de naam bekend van Alexander Maria Rosielle (met dank aan Vrony Rosielle)
Enkele gegevens over Veronica Maria Rosielle toegevoegd.
23-08-2005Stamboom Rosielle raakt stamboom Repko
22-08-2005In de groepsfoto van 1997 is nu de naam bekend van Maria Carolina Rosielle (met dank aan John Eelzak, haar zoon.
Roepnaam van Jan Eelzak (1956) toegevoegd.
19-08-2005Geboortedatum Jan Eelzak verbeterd.
15-08-2005Grote uitbreiding van de gegevens van Magdalena Geertruida Rosielle (1913), haar echtgenoten, kinderen, kleinkinderen etc. Met dank aan Anja Tijdhof, kleindochter van Magdalena Geertruida Rosielle
17-06-2005Spelling van de naam van Magaretha Jacoba (1936) verbeterd. Met dank aan Henk Wong, kleinzoon van Petronella Rosielle (1916).
13-06-2005Gegevens Petronella Rosielle (1916), echtgenoot en kinderen. Met dan aan Henk Wong, kleinzoon van Petronella Rosielle.
11-06-2005Gegevens Louise Paulina Rosielle en echtgenoot.
07-05-2005Gegevens van kinderen, hun partners en kleinkinderen van Peter Rosielle (1937).
26-04-2005Gegevens van Johannes Josephus Onclin en Catharina Geertruida Rosielle en al hun kinderen. Met dank aan Yvonne Bouman (hun kleindochter)
28-02-2005Overlijden van Germana Emma van Damme en roepnaam van Carolus Bernardus Rosielle (08-10-1945) toegevoegd.
07-02-2005Link toegevoegd naar website van Vrienden van Auvergne
04-02-2005Volledige namen van Sarah Louise Thompson
04-02-2005Viertal namen toegevoegd aan de groepsfoto
03-02-2005Link naar stamboom van De Roo
02-02-2005Naam moet Gijswijk moet blijkbaar toch Gijswijt zijn. Op internet heeft Leo nazaat gereageerd op een oproep. De naam had ik aanvankelijk geregisteerd als Gijswijt, op 11-04-2004 op basis van genlias veranderd in Gijswijk en nu weer gewijzigd in Gijswijt.
02-02-2005Engelstalige versie
02-02-2005In de loop der tijd zijn verbeteringen aangebracht in de spelling van namen. Die verbeteringen waren niet altijd doorgevoerd bij alle gezinsleden. Nu zijn ook de spellingswijzigingen aangebracht bij de kinderen, tenzij het vast staat dat het verschil in spelling juist is.
Gewijzigd zijn:
Marion Elisabeth Amerongen naar Marion Elisabeth van Amerongen
Maria Elisabeth Gijzel naar Maria Elisabeth van Gijzel
Catharina Laan naar Catharina v.d Laan
Nico Saraa naar Nico Siraa
Charles Saraa naar Charles Siraa
Mary Saraa naar Mary Siraa
Andre Gerardus Saraa naar Andre Gerardus Siraa
Ongewijzigd zijn gebleven:
Marie Catherine Rosielle, Pierre Rosielle, Johannes Nicolaas Roseille, Frederik Hendrik Lodewijk Rosiëlle, Matt  Tran en personen die dezelfde achternaam hebben als hun moeder.
26-02-2005Voornaam verbeterd en roepnaam toegevoegd van Damian Peter Rosielle. Geboortedatum verbeterd van Sharon Connie Enriquez.
24-01-2005Volledige voornamen Jeanette Johanna  Rosielle (Nettie)
22-01-2005Nakomelingen van Dirk Theodorus Rosielle en Dirkje Johanna Slagt
02-01-2005Partner van Lukenbsp;Rosielle en hun zoon.
20-12-2004Correcte spelling van Aaltje Henrica Jacoba de Brouwer en meer details van haar ouders.
20-12-2004URL stamboom Gigengack gewijzigd
04-12-2004Correcte plaats van overlijden van Jozef Stanislaus Hermanus Rosielle.
03-12-2004Beroep Theodorus Marcelis Gijswijk en Catherina Rosielle. Geboortedatum heodorus Marcelis Gijswijk Jr.
31-10-2004Roepnaam Fabian Olivier toegevoegd. Beroepen Fleur Rieter toegevoegd.
28-10-2004Geboorte Fabian Olivier. Geboortejaar Fleur Rieter gecorrigeerd.
12-09-2004Geboorte tijdstip van Karel Rosielle (1831) (ontleend aan geboorte-aangifte).
12-09-2004Voornaam van Folkert, Cisca en Ydo Hoogkamp.
08-09-2004Bij de spellingsvarianten een vroege ontdekking van Rosiëlle toegevoegd.
08-09-2004Foto's toegevoegd van PetrusHermanus Hendricus 1924 en Petrus Hermanus Hendricus 1891.
07-09-2004Foto's toegevoegd van Hendricus Bernardus 1921, Berendina Hendrika van der Erve en Alida Johanna Martina Bakels.
06-09-2004Ouders en overlijden van Theodorus Marcelis Gijswijk
04-09-2004Op basis van de gezinskaart de volgende wijzigingen:
Voornamen van Marinus Peter Kramer (1925) gecorrigeerd
Geboortejaar Johan Kramer (1927) gecorrigeerd
Geboortejaar Bob Kramer (1931) gecorrigeerd
Geboortedatum Annie Louise Kramer (1934) gecorrigeerd
Maria Elisabeth Kramer (1937) toegevoegd.
22-08-2004initialen bekend van J.J. Onclin
Bep Rombaut toegevoegd
namen van echtgenoten van Johanna Helena (1899) toegevoegd
30-07-2004Aantal namen toegevoegd op groepsfoto 1997 en groepsfoto 2004 toegevoegd
27-07-2004Groepsfoto 1997 voorzien van een aantal namen
26-07-2004Foto's van Carolus Bernardus (1921) en Josephus Bart (1924)
29-06-2004Details over Carolus Bernardus Rosielle, Carla Antonia Nijvelt en hun kinderen
27-05-2004Details over het huwelijk tussen Petrus Rosielle en Elisabeth van der Dellen en details van de bruid
22-04-2004Meer gegevens over de het nageslacht van Hermannes Boelen en Christina Elisabeth Rosielle, hun kinderen
21-04-2004Spelling familienaam Boelen gecorrigeerd, twee dochters Boelen toegevoegd bij Christina Elisabeth Rosielle
13-04-2004Overlijden van Lodewijk Rosielle toegevoegd en van Adriana Rouda Rakké gecorrigeerd
11-04-2004Ouders Adriana Maria de Groot toegevoegd
11-04-2004Kind van Rosielle en Gijswijk toegevoegd
11-04-2004Naam Gijswijt gecorrigeerd in Gijswijk
27-03-2004enkele foto's toegevoegd
27-03-2004toevoeging bij de vroegste Rosielle over een nog vroegere generatie
24-03-2004foto toegevoegd van familie-ontmoetingsdag in 2000 in Perth
24-03-2004meer details over Ingrid Schild en Thomas Patrick Maria Rosielle
23-03-2004Link naar stamboom van Korteweg.
19-03-2004gegevens over echtgenoot van Maria Elisabeth Rosielle (1926)
19-03-2004link opgenomen naar stamboom De Boer.
19-03-2004link opgenomen naar stamboom Van der Pluijm.
19-03-2004aanvullende gegevens over Ellen van der Pluijm.
19-03-2004familienaam van Nico Siraa, gehuwd met Maria Elisabeth Rosielle (1926), was onjuist vermeld als Saraa
17-03-2004aanvullende details Paul Wicher Rosielle
17-03-2004volledige voornamen en roepnaam Pieter Johannes Kramer
16-03-2004aanvullende details Paul Wicher Rosielle
15-03-2004gegevens over Robert Wiggan en Maria Elisabeth Rosielle (1926)
13-03-2004gegevens eerste echtgenote Hendrik Klene bijgewerkt op basis van gezinskaart
12-03-2004gegevens over overlijden van Frederik Hendrik Lodewijk Rosielle
11-03-2004foto toegevoegd van familie-ontmoetingsdag in 1997
10-03-2004gegevens over Ingrid Schild, echtgenote van Thomas Patrick Maria Rosielle
09-03-2004gegevens over Petrus Carolus Johannes Nicolaas (1959)
07-03-2004gegevens over Jantina Christina Elsina Maria, haar man en haar kinderen
04-03-2004gegevens over huwelijk tussen Marianne Louise Rosielle en Willem Driesman
04-03-2004overlijdensdatum Willem Driesman gecorrigeerd
03-03-2004roepnaam en beroep Willem Driesman
03-03-2004roepnaam, beroep en andere gegevens Pasquale Mathieu Driesman
03-03-2004roepnaam en beroep Etienne Gilbert Driesman
01-03-2004roepnaam Carolus Wilhelmus Rosielle (1941)
27-02-2004beroep Patrick Kelly Driesman en Willem Driesman
26-02-2004correctie bij Carolina Geertruida Rosielle
22-02-2004roepnaam en beroep bekend van kinderen en echtgenoot van Myriam Theresia Rosielle
22-02-2004Op 19-02-2004 ontvingen we een bericht van een kleindochter van Catherina Geertruida Rosielle. Het bleek dat dit echtpaar 9 kinderen heeft gehad. Details hierover volgen later.
22-02-2004spelling achternaam Patricia Joyce McGeown gecorrigeerd

Terug naar inhoud.

Datum: Tijd: Bezoeker: