Stamboom van de familie Rosielle - spellingsvarianten

Rossillé, Roussille, Rosiele, Rosielle

De vroegste voorvader van de Rosielle's die wij tot nu toe hebben gevonden is Jean Rossillé. Jean kon niet lezen of schrijven. Dit blijkt uit zijn ondertrouw-akte waaronder hij geen handtekening heeft geplaatst, maar een kruisje. Omdat hij niet kon lezen, kon Jean dus niet controleren of de ambtenaar zijn naam correct gespeld had in de akte. Hoewel Jean over reispapieren moest beschikken waaruit zijn naam bleek, zou het kunnen zijn dat de naam daarop niet goed leesbaar was of dat de reispapieren vernietigd of verdwenen waren.
Toen Jean overleed is daarvan aangifte gedaan door Anthonie Banchavel. Op die akte staat de naam gespeld als Roussille. Uit de overlijdensakte van Jean blijkt dat Anthonie wel kon lezen en schrijven. Het is daarom waarschijnlijk dat de spelling in de overlijdensakte meer op de oorspronkelijke spelling van de naam lijkt.
Beide aktes kunt u bekijken op de pagina over de vroegste Rosielle.

Jean kreeg een zoon met de naam Pierre. Bij zijn doopinschrijving wordt Rosiele gespeld met één l. In de huwelijksakte van Pierre, waarvan hieronder een fragment, lezen we de naam voor het eerst in de huidige spelling. Merk op dat ook de spelling van de naam van Jean's vrouw wijzigt. Bij ondertrouw heette zij Catharina Labouye, bij het overlijden van Jean Catharina La Boejen en bij het huwelijk van Pierre heette zij Catharina Laboeie.Detail uit huwelijksakte van Pierre Rosielle
Zet de muis boven de afbeelding voor een "vertaling" van de handgeschreven tekst.

Roseille

Ook Pierre krijgt kinderen. Bij de aangifte van de geboorte van zijn tweede zoon, Johannes Nicolaas, wordt een fout gemaakt. De zoon wordt ingeschreven met de naam Roseille. De aangifte wordt ondertekend door vader Pierre die zijn naam duidelijk schrijft als Rosielle. De kinderen van Johannes Nicolaas heetten allemaal Roseille. De naam komt vandaag de dag niet meer voor. Johannes Nicolaas' enige zoon is overleden voor zijn tweede verjaardag en heeft de naam niet kunnen doorgeven aan nakomelingen. De drie dochters van Johannes Nicolaas verloren de naam Roseille bij hun huwelijk.

Rosiëlle

In de omgeving van Zaandam vindt u de naam Rosiëlle met een trema op de eerste e. Deze naam is ontstaan bij F.H.L. Rosiëlle (1944-2003). Hij vertelde ons dat zijn vader regelmatig benadrukte dat de "puntjes op de e" niet vergeten mochten worden. De naam van zijn vader, F.H. Rosielle (1918) wordt gewoon zonder puntjes geschreven.

Toen in 1939 de gezinskaarten werden omgezet in persoonskaarten, werd Dirks (21-04-1864) achternaam geschreven als Rosiëlle, met een trema op de e. Dat is daarna op de persoonskaart gewijzigd in Rosielle. Dirk was de overgrootvader van F.H.L. Rosiëlle

Sluit dit venster.